Wednesday, June 13, 2018

Predrag Timotić - biografija

Predrag Timotic

Zovem se Predrag Timotić, rođen sam 07.03.1998. godine u Banjaluci.

Živim sa još tri člana moje porodice, a to su moj otac Stanislav, majka Živadinka i sestra Makarona. Ja sam stariji od Makarone i kao stariji brat sam uvijek imao obavezu da se brinem o sestri - pomagao sam joj u školskim zadaćama i u svemu što im je bilo potrebno. Sa mnom je drugačije bilo, ja sam sve svoje zadaće sam rado, bez ičije pomoći. Vjerovatno sam zato i lošiji učenik od moje sestre.

Nego da se vratim na mene: Osnovnu školu zavrsio u naselju i gdje zivim, Mejdanu. U osnovoj školi sam svo vrijeme bio dobar đak.

Zatim sam upisao srednju Tehničku školu.. U sredjnoj školi sam imao prolaznost dovoljan, jer mi je bilo jako teško gradivo. Ali savladao sam to uz moj trud i odgovornost. Najdraži predmet tokom mog školovanja bio je srpski jezik, jer volim književnost i to posebno bajke. Htio sam upisati srpski jezik, ali su me odgovorili moji, stoga sam upisala Banja Luka College, studijski program Mendžment, poslovanje i poslovna ekonomija, zanima me to, volio bih da budem menadžer ili da radim nekoj banci ili firmi sa finansijama.